function add_svg_to_upload_mimes( $types ) { $types[ 'svg']= 'image/svg+xml'; return $type; } add_filter( 'upload_mimes' , 'add_svg_to_upload_mimes'); ANI-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kielanówka 35/36 | 35-106 RZESZÓW » INFORMACJE DLA PACJENTÓW


Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Koronawirus SARS-CoV-2

Schemat postępowania dla POZ i NiŚOZ 

Należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia

możliwości wizyty w przychodni.

Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości uzyskania teleporady.

Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji

w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

 

Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 powinien

TELEFONICZNIE przełożyć poradę w AOS na inny termin.

NIE ZAWSZE OBJAWY W POWIĄZANIU Z KONTAKTEM W OKRESIE OSTATNICH 14 DNI ŚWIADCZĄ O ZAKAŻENIU KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Ale

każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38C

wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien trafić

do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

KAŻDEMU pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić TELEPORADY. 

Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent powinien zostać umówiony na konkretną

godzinę do lekarza. 

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego

i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego

Postępowanie z pacjentem:

 

KRYTERIUM A

 

bez objawów chorobowych,

 

KRYTERIUM B  z objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe),

 

KRYTERIUM C  z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 0C z 

kaszlem i/lub dusznością),

który spełnia KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE, tj.:

 

w okresie ostatnich 14 dni:

 

  1. przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 LUB
  2. miał bliski kontakt z osobą zakażoną