function add_svg_to_upload_mimes( $types ) { $types[ 'svg']= 'image/svg+xml'; return $type; } add_filter( 'upload_mimes' , 'add_svg_to_upload_mimes'); ANI-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Kielanówka 35/36 | 35-106 RZESZÓW » Lekarze POZ


Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

Lekarze POZ

Godziny przyjęć lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej  pracujących w Przychodni NZOZ „Ani-Med”  Kielanówka

 

 Lekarze rodzinni :

 

Kierownik d/s medycznych POZ

lek. med. Małgorzata Flis

 

poniedziałek     8.00-14.00

wtorek            12.00-18.00

środa               8.00-14.00

czwartek         12.00-18.00

piątek               8.00-14.00

 

lek.med. Maria Długosz

 

poniedziałek     8.00-14.00

wtorek              8.00-14.00

środa              12.00-18.00

czwartek           8.00-14.00

piątek               8.00-14.00

 

lek. med. Paulina Ruta

 

wtorek          9.00-12.00

piątek         15.00-18.00

 

 

lek. med. Magdalena Wiśniewska

 

poniedziałek          14.00 – 18.00

Środa                    14.00 – 18.00

 

 Lekarz pediatra  :

 

lek. med. specjalista II stopnia Pediatrii Monika Klimkowska – Boczoń

 

wtorek          14.00-18.00

 

 

Jednocześnie informujemy, że z przyczyn niezależnych w/w godziny przyjęć mogą ulec zmianie.

Zachęcamy więc do wcześniejszego lub w dniu wizyty zapisania się osobiście lub telefonicznie na numery tel :

stacjonarny   :  17 740 11 12

komórka       :  661 554 462

w godzinach pracy POZ     0d 8:00 do 18:00

 

W ramach pracy POZ  realizowane są wizyty domowe po uprzednim uzgodnieniu najpóźniej do godziny 10.00 w dniu wizyty.

Wizyty domowe powinny być podyktowane względami medycznymi tj. np. pacjent leżący, przewlekłe chory itp.

 

Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

NZOZ Ani-Med. Kielanówka  

świadczy dla Państwa usługi medyczne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fachową i w pełni profesjonalną pomoc medyczną otrzymują od nas pacjenci w każdym wieku.
Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)  ukierunkowane są na profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie a także pielęgnację i edukację zdrowotną.

Podstawowym ogniwem systemu jest lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej
, inaczej zwany lekarzem pierwszego kontaktu. Lekarz POZ sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentem do niego zadeklarowanym. Lekarz ten decyduje o sposobach leczenia pacjenta, udziela porad w zakresie profilaktyki zdrowotnej. W przypadku, gdy choroba pacjenta wymaga leczenia specjalistycznego, lekarz POZ wydaje skierowanie do poradni specjalistycznej. Realizując świadczenia dla zadeklarowanych pacjentów lekarz POZ współpracuje ściśle z pielęgniarka POZ , sprawując kompleksową opiekę nad pacjentami w każdym wieku. W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej lekarz może zlecić lub wykonać badania niezbędne w procesie diagnostyki i leczenia pacjenta. Badania zlecone przez naszych lekarzy POZ można wykonać na miejscu w Przychodni badanie krwi EKG ) oraz w Pracowni na  SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie (Szpital MSWiA) (RTG i USG). Dbając o zdrowie i wygodę naszych Pacjentów staramy się wyposażać naszą w Przychodnię w najlepszy sprzęt do diagnostyki.


Świadczenia lekarza POZ udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Warunkiem bezpłatnego (opłacanego przez NFZ) korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej jest złożenie deklaracji wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ.  Aby usprawnić proces obsługi pacjentów w naszej Placówce jeszcze przed pierwszą wizytą, już dziś można pobrać z naszej strony internetowej i uzupełnić wyżej wymienione deklaracje.

Świadczenia POZ dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy realizowane są

 

Szpital Wojewódzki nr 2 – Gabinet lekarza ogólnego i pediatry
Rzeszów, ul. Lwowska 60, tel. 17 866 40 79

 

Centrum Medyczne MEDYK – Gabinet lekarza ogólnego oraz lekarz wyjazdowy
Rzeszów, ul. Szopena 1, tel. 17 850 93 84

 

W zakresie nocnej i świątecznej opieki wyjazdowej:
(opieka wyjazdowa lekarska)
Centrum Medyczne MEDYK, tel. 17 850 93 84

 

W zakresie opieki wyjazdowej pielęgniarskiej:
NZOZ „Homo Homini” Sp. z o.o.
tel/fax 17 861 15 62 (od poniedziałku do piątku)
kom. 608 576 376 (całodobowo)

Gabinety lekarza udzielającego świadczeń dla dorosłych i dzieci oraz lekarz wyjazdowy:

Przychodnia Rejonowa – Sokołów Młp. ul. 1000-lecia 4
tel. 17 722 90 17

 

Przychodnia Rejonowa – Dynów, ul. Ks. Ożoga 32
tel. 16 652 10 35

 

Ambulatorium chirurgiczne (tel. 17 852 66 01) i stomatologiczne (tel. 17 860 59 50) pozostają przy ul. Poniatowskiego 4 w Rzeszowie.

 

WAŻNE! Nie obowiązuje rejonizacja w Rzeszowie ani w powiecie, ale z uwagi na konieczność uzyskania szybkiej pomocy, należy udać się do najbliższego z wymienionych gabinetów.