Przychodnia rodzinna ANI-MED

Serdecznie zapraszamy do skorzystania
z naszych usług od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.

Kielanówka 35/36
35-106 RZESZÓW


Nasze usługi:

- Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Opieka pediatryczna z punktem szczepień
- Gabinet zabiegowy
- Gabinet pielęgniarki środowiskowej
- Gabinety stomatologiczne
- Medycyna Pracy

Gabinet dentystyczny zapewnia profesjonalną opiekę z zakresu:

- Stomatologii zachowawczej
- Endodoncji
- Stomatologii dziecięcej
- Chirurgii stomatologicznej
- Stomatologii estetycznej
- Protetyki


Posiadamy kontrakt z NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia gwarantuje
bezpłatną opiekę lekarską.

Oferta dla firm

MEDYCYNA   PRACY

Zapraszamy do współpracy pracodawców, którzy w myśl ustawy z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96 pozycja 593) zobowiązani są prawnie do podpisania umowy z wybraną placówką medyczną na zabezpieczenie opieki profilaktycznej dla pracowników.

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje wszelkie badania zdrowotne pracowników, m.in.:

– badania wstępne, okresowe i kontrolne

– badania sanitarno-epidemiologiczne

– badania wysokościowe

– badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące

– badania osób pracujących w warunkach hiperbarii tlenowej

– badania osób ubiegających się o pozwolenie i posiadających broń

– badania kandydatów na studia oraz uczniów szkół zawodowych

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami. Realizujemy badania pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne dostosowując się do potrzeb klientów. Naszą największą zaletą jest wykwalifikowany personel, który dba o to by badania wykonywane były kompleksowo oraz sprawnie, chcąc tym samym zminimalizować czas spędzony w Przychodni.

Personel medyczny:

lek. med. Anna Szczepaniak

BADANIA PROFILAKTYCZNE to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia pracownika. Badanie kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań lub przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku wydanym na „Zaświadczeniu lekarskim” w dwóch egzemplarzach – jeden zachowuje pracownik, drugi przeznaczony jest dla pracodawcy.

Badania wstępne to badania, na które kieruje się:

– Nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy

– Aktualnych pracowników, którzy zmieniają stanowisko pracy

– Aktualnych pracowników, którym zmienia się charakter stanowiska pracy – wystąpią nowe narażenia

Badaniom wstępnym podlegają pracownicy bez względu na to, czy posiadają wyniki badań lekarskich przeprowadzonych u poprzedniego pracodawcy lub badań specjalistycznych stwierdzających prawo wykonywania zawodu.

Badania okresowe wykonywane są przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia. Osoby pracujące na danym stanowisku kierowane są na badania okresowe przez swojego pracodawcę. Częstotliwość badań okresowych jest różna dla każdego pracownika i zależy przede wszystkim od rodzaju wykonywanej pracy.

Badania kontrolne wykonywane są w sytuacji, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Skierowanie wystawia pracownikowi pracodawca w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE wymagane są dla stanowisk pracy, w których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Ta grupa pracowników powinna posiadać aktualne „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych” oraz „Książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Prace w narażeniu na przeniesienie zakażenia na inne osoby to:

– Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

– Prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub przechowywaniem nie opakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.

– Prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.